YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu

Bruno Jozef M. Humblet

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ergün Çiçekçi

Yönetim Kurulu Başkanı

Ann Bataillie

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Pınar Güventürk

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Ayşe Yenel

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
 

26/04/2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Bruno Jozef M. Humblet’in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Genel Kurul’unca onaylanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı

Görevi

Zeynep Pınar Güventürk

Başkan

Ayşe Yenel

Üye


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Zeynep Pınar Güventürk

Başkan

Ayşe Yenel

Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Zeynep Pınar Güventürk

Başkan

Francis Van Eeckhout

Üye

Esma Buse Oral

Üye


Bruno Humblet  ( 2022 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı )
* 2023 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.
Sayın Bruno Humblet, 1988 yılında Solvay Business School – VUB Ticaret Mühendisliği Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Profesyonel yaşamında; 
Procter & Gamble Inc İç Denetim Direktörü, Procter & Gamble Inc Hazine (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Global Nakit Akışı Direktörü,
Bekaert SA şirketinde Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı,
Bekaert SA şirketinde CFO, Bridon Bekaert Ropes Group Ltd (İngiltere)’de CEO görevlerini üstlenmiştir.
Sayın Humblet Deceuninck NV CEO’su olarak meslek yaşamına devam etmektedir.
Bruno Humblet, Mankind (Belçika) firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Schréder firmasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte olup 2022 yılında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Sayın Humblet 2023 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görevine devam etmektedir.

Ergün ÇİÇEKÇİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
* 2023 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
1954 yılı Ödemiş doğumludur.
1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.
1979 yılında Birmingham’da bulunan Aston Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış olup çeşitli görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’nda iş hayatına devam etmiştir.
1994 -2022 yılları arasında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini icra etmiş olup 2023 yılı itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.  


Ann Batallie (Yönetim Kurulu Üyesi)
Sayın Ann Bataillie, 1981 yılında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk Yüksek Lisans ve 1982 yılında  Fransa Nancy Üniversitesi'nde Avrupa Hukuku Yüksek Lisansı ile eğitimini tamamlamıştır.
Ann Bataillie, Deceuninck grubuna katılmadan önce 15 yıl boyunca Barco firmasında Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.
Deceuninck'e Şubat 2002'de katılan Ann Bataillie, Avrupa Hukuku alanındaki çalışmalarını Avrupa Komisyonu'nda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) katılmış olduğu eğitim kursu ile tamamlamıştır.


Ann Bataillie Deceuninck Nv bünyesinde Grup Baş Hukuk Müşaviri, Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görevine devam etmekte olup 2017 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ndne Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)
Sayın Zeynep Pınar Güventürk,
1968 İstanbul doğumludur.
1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur.
Profesyonel yaşamında; 1990 –1991 yılları arasında Hazine Analisti,
1991 – 1993 Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.S. (İstanbul, Türkiye) Çamaşır ve Ev Bakım, Finansal Analiz Müdürlüğü,
Eylül 1993 –1997 yılları arasında Eczacıbaşı Procter & Gamble A.S. (İstanbul, Türkiye) Satış Finans Direktör Yardımcılığı,
1997 –1999 yılları arasında Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcılığı,
1999 – 2002 yılları arasında Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcılığı,
2002 – 2004 yılları arasında The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcılığı,
2002-2004 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörlüğü,
2005 - 2006 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörlüğü,
2006-2008 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı,
2009-2012 yılları arasında Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcılığı,
2012 – 2017 yılları arasında SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mütevelli Üyeliği görevlerini icra etmiştir.

Sayın Güventürk, 2018 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı - Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.


Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)
Sayın Ayşe Yenel, 
1987 yılında Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olmuştur.
1987-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim hayatına devam etmiş olup 1993 yılında Mills College’de İşletme İngilizce Programı - Pazarlama Dersleri alarak eğitim hayatını tamamlamıştır.

Sayın Yenel;
1994 – 1997 yılları arasında Koçbank Co.Central Branch’ de Müşteri Temsilciliği,
1997-1998 yılları arasında Demir Leasing Co.’ de  Pazarlama Yöneticiliği,
1998-2005 yılları arasında Demir Leasing Co. – Pazarlama Müdürlüğü,
Eurobank - Tekfen A.Ş’nde İzmir Şubesi Pazarlama Müdürlüğü,
2008 – 2018 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş İzmir Şube Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir.
2019 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş’nde Yönetim Kurulu’nda Bağımsız Üye olarak görevine devam etmektedir. 


Bağımsızlık Beyanı - Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduranveya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim,eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tekbaşına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,beyan ederim.