KARİYER

Ücretlendirme Politikası ve Sosyal Haklar

Şirket ücretlendirme politikası; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.
Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları:
Yönetim kurulu başkan ve/veya üyeleri için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında ücret belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senetleri opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır.

Üst düzey yönetici ücretleri ve çalışanlarımızın Ücretlendirme Esasları
Üst düzey yönetici ücretleri ve çalışanlarımızın ücret yapıları tespit edilirken, sektör bazlı yapılan analizler temel kriterdir. Sektör ve pozisyon bazında yapılan araştırmaların yanı sıra, performans değerlendirme sisteminin çıktıları ve is değerleme sistemine göre yapılmış gruplandırmalara göre çalışanlarımızın ücret yapıları belirlenir.

Yan Haklar
Çalışanlarımıza normal ücretlerinin yanı sıra çeşitli sosyal haklar sağlanmaktadır. Sağlanan bazı sosyal haklar standart olarak tüm çalışanlarımıza dağıtılırken, bazı sosyal haklar pozisyona göre hak edilir ve bu şekilde dağıtılır.