Ege Profil Bedelsiz Payların Dağıtımı

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 120.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, iç kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıllar karından karşılanmak üzere, 20.033.100.- TL bedelsiz artırılarak 79.600.000.-TL’sına çıkarılması çerçevesinde, bedelsiz payların dağıtımına 04.11.2015 tarihinde başlanılacaktır.