Kalite Politikası

Dec-TC / Deceuninck Test Center, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı kapsamında; plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi, amaç edinmiştir. Çalışma ortamı ve koşulları ile personelini, kalitesi, yasalara duyarlılığı, sağlık ve çevre gibi konulardaki hassasiyeti ile ulusal çapta bir farkındalık yaratarak uluslararası PVC pencere sektöründe rekabet edilebilir bir noktaya getirmektir. Bu hedefler doğrultusunda ülkemizde enerji tasarruflu PVC pencere sistemlerinin sayısını arttırmak, sürekli gelişim prensibinden yola çıkarak eğitim alt yapısının güçlendirilmesi ve çağın koşullarına uygun tekniklerle çalışmaların yapılması, bu çalışmalarda sektörle ilgili kamu ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak üreticiden nihai tüketiciye uzanan bir iletişim ağı ile ulusal çapta bir güç birliği sağlamak kalite politikamızın ana unsurlarını teşkil etmektedir. Dec-TC / Deceuninck Test Center, teknolojiyi yakından takip ederek bilimsel, etik ve ahlaki ilkelere uygun şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek etkin bir mekanizma oluşturan, yasal mevzuat ve kaliteyi, gizliliği ve güvenilirliği temel prensip kabul ederek uluslararası standartların rehberliğinde gerçekleştirilecek PVC pencere performans testlerinin öneminin arttırılmasını sağlar. Dec-TC / Deceuninck Test Center Yönetimi, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye Ulusal ve Uluslararası Standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Dec-TC / Deceuninck Test Center Yönetimi;

 • Tüm personelin Kalite Politika ve Hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını sağlamayı,

 • Takım ruhunun farkında olarak, kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,

 • Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,

 • Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı,

 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,

 • Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı, 

 • Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı,

 • İlgili mevzuat çerçevesinde; müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılmalarını sağlamayı,

 • Çalışanların yetkinliklerini arttırmak için, çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi, katılımı, teşviki, motivasyonu ve iletişimini sağlamayı,

 • Her düzeydeki çalışan personelinin, kurumun yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı, 

 • Yapılan test/analizlerin kalitesini etkileyen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaları düzenlemeyi,

 • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,

 • Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,

 • Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmayı,

 • Kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,

 •  Tüm bu kalite politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt eder.