Hakkımızda

Dec-TC Test Merkezi’nde pencere ve kapılar için geçerli olan testler;

  •  Hava geçirgenliği - TS EN 1026

  •  Su sızdırmazlık - TS EN 1027

  •  Rüzgâr yüküne dayanım - TS EN 12211

  •  Güvenlik tertibatlarına yük taşıma kapasitesi - TS EN 14609, TS EN 948

  •  Isı iletkenliği hesapları - TS EN 10077-1, TS EN 10077-2

    TS EN 14351-1:2006+A2 Pencereler ve kapılar, mamul standardı, performans özellikleri, Bölüm 1: Pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar harmonize standartta tanımlanmış olan test metotlarına göre Türkak akreditasyonları TS EN ISO IEC 17025 kapsamında yapılmaktadır.