Ege Profil Kurumsal
Kurumsal / Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu

BRUNO HUMBLET,

Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün Çiçekçi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ann Bataillie

Yönetim Kurulu Üyesi

Pınar Balcı Güventürk

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Ayşe Yenel

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)


YÖNETİM KURULU  ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07/01/2022 tarihli kararı uyarınca; Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Francis Van Eeckout  yerine, Bruno Jozef Maria Humblet’in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir. Bruno Jozef Maria Humblet’in Özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.


Bruno Humblet (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı)

1988 Solvay Business School – VUB Ticaret Mühendisliği Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Profesyonel yaşamında;

Bridon Bekaert Ropes Group Ltd (İngiltere) CEO

Bekaert SA şirketinde CFO

Bekaert SA; Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı

Procter & Gamble Inc Hazine (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Global Nakit Akışı Direktörü

Procter & Gamble Inc İç Denetim Direktörü
olarak görev yapmıştır.
Mevcut diğer görevleri ise Mankind (Belçika) firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı , Schréder firmasında Yönetim Kurulu Üyeliğidir.

Ergün ÇİÇEKÇİ (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’ nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.’ de çalışma hayatına devam etmektedir.

2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ann Batallie (Yönetim Kurulu Üyesi)

2013 yılından beri Deceuninck Grup’ta Hukuk Müşavirliği ile beraber İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

2002 yılından beri Deceuninck Grup’ta Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1987 15 yıl Barco Grup’ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.

1982 Avrupa Hukuk Master eğitimini University of Nancy II, France’da tamamlamıştır.

1981 Hukuk Master derecesini Catholic University of Leuven’den almıştır Avrupa Hukuku üzerine almış olduğu eğitimi , Avrupa Komisyonunda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) almış olduğu eğitim ile tamamlamıştır.


Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)

1968 İstanbul doğumlu Pınar Güventürk;

 • Bogazici Universitesi Istanbul, TURKİYEY 1986 - 1990
 • Temmuz 1990 – Eylül 1991 Hazine Analisti
 • Procter & Gamble Tuketim Mallari San. A.S. (Istanbul, TURKİYE) Eylül 1991 – Eylül 1993 Finansal Analiz Müdürü- Çamaşır ve Ev Bakım
 • Eczacibasi Procter & Gamble A.S. (Istanbul, TURKİYE) Eylül 1993 – Eylül 1997 Satış Finans Direktör Yardımcısı
 • Eylül 1997 – Eylül 1999 Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı
 • Procter & Gamble Tuketim Mallari San. A.S. (Istanbul, TURKİYE) Eylül 1999 - Şubat 2002 Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı
 • The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Şubat 2002 - Ocak 2004 Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı
 • Mart 2005 - Mart 2006 Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörü
 • Nisan 2006 - Aralık 2008 Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü
 • Ocak 2009 – Temmuz 2012 Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcısı
 • Temmuz 2012 – Nisan 2017 Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcısı
 • SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli
  2013 – Yönetim Kurulu Üyesi
  2016 – Mütevelli

Bağımsızlık Beyanı - Pınar Güventürk
(Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)

Ayşe Yenel;

 • TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş- İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ - 2008-Şimdi
 • EUROBANK - TEKFEN A.Ş İZMİR ŞUBESİ-PAZARLAMA MÜDÜRÜ 2006-2008
 • DEMİR LEASING CO. – PAZARLAMA MÜDÜRÜ (İSTANBUL) - 1998-2005
 • DEMİR LEASING CO. – PAZARLAMA YÖNETİCİSİ (İSTANBUL) - 1997-1998
 • KOÇBANK CO.CENTRAL BRANCH – MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - 1994-1997
 • MILLS COLLEGE OAKLAND-SAN FRANCISCO - İşletme İngilizce Programı - Pazarlama Dersleri - 1992-1993
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ-ISTANBUL - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 1987-1992
 • TERAKKI VAKFI OKULLARI-ISTANBUL - Şişli Terakki Lisesi - 1984-1987

Bağımsızlık Beyanı - Ayşe Yenel
(Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduranveya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim,eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tekbaşına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,beyan ederim.

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mah/ 5. Cad. No:4 Menemen-İZMİR
T: 0232 398 98 98 | F: 0232 376 71 63
info@egeprofil.com.tr