Ege Profil İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları / Ücretlendirme Politikası ve Sosyal Haklar

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI VE SOSYAL HAKLAR

Şirket ücretlendirme politikası; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.
Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu başkan ve/veya üyeleri için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında ücret belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senetleri opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır.

Üst düzey yönetici ücretleri ve çalışanlarımızın Ücretlendirme Esasları

Üst Düzey Yöneticileri’ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, söz konusu çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır

Yan Haklar

Çalışanlarımıza normal ücretlerinin yanı sıra çeşitli sosyal haklar sağlanmaktadır. Sağlanan bazı sosyal haklar standart olarak tüm çalışanlarımıza dağıtılırken, bazı sosyal haklar pozisyona göre hak edilir ve bu şekilde dağıtılır.

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mah/ 5. Cad. No:4 Menemen-İZMİR
T: 0232 398 98 98 | F: 0232 376 71 63
info@egeprofil.com.tr