Ege Profil İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları / Etik Kurallar

Ortağımız Deceuninck NV, ortaklığı olan tüm şirketlerinde oluşturduğu Kurumsal Davranış Kuralları’nı şirketimizde de 2004 yılında çalışanlarına duyurmuştur ve yeni işe alımlarda bu kurallar imza altına alınmaktadır. Kurumsal Davranış Kuralları’nın  amacı, yüksek etik standartlara bağlılığımızı ortaya koymak ve bu standartların korunmasına yönelik ivedi ve tutarlı eylemleri pekiştirmektir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve özü açılarından yüksek etik ve sosyal davranış standartlarına uymayı taahhüt eder.

BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUK

Siz ve sizin fikirleriniz, şirket için değer ve başarı yaratır. Her bir çalışanın kendine özgü karakteri ve katkısına değer vermeli ve saygı duymalıyız.

Çeşitlilik

Çalışanlarımız arasında çeşitliliği teşvik ederiz. Bireylerin ve düşüncelerin çeşitliliği, şirketimiz için ticari bir avantajdır.   

Fırsat eşitliği

Yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, fiziksel engel, uyruk, cinsel eğilim, gazilik ya da hukuken korunmuş başka bir durum nedeniyle bir çalışanımıza ya da birlikte iş yaptığımız bir insana karşı ayrımcılığa izin verilmez.

İşyerinde Taciz ve Şiddet

İşyerinde taciz ve şiddet kesinlikle yasaktır ve bunlara müsamaha edilmez. İstenmeyen yakınlık veya cinsel talepler, uygunsuz sözler, şakalar, yıldırma, zorbalık ya da bedensel temas gibi hoş karşılanmayan ya da rahatsız edici bir duruma ya da düşmanca bir çalışma ortamına yol açan davranışlar, işyerinde tacizin şekillerindendir.

Güvenlik ve Sağlık

Güvenli ve sağlıklı bir işyeri yaratmayı ve birbirimize, şirkete ve çevreye özen göstermeyi taahhüt ederiz. Her birimiz, işyerimizde geçerli olan sağlık ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Hepimiz, kendimizi ve iş arkadaşlarımızı kazalara, yaralanmalara ve emniyetsiz durumlara karşı korumak için gerekli önlemleri almakla sorumluyuz. Ayrıca, sağlığı ve güvenliği tehdit eden durumları derhal rapor etmeli ve bu gibi durumları gidermek için gerekli adımları atmalıyız.

Alkol/Madde Kullanımı

Madde kullanımından uzak bir işyeri yaratmayı taahhüt ederiz. Alkol veya madde etkisinde çalışmak, kendimizi ve diğerlerini tehlikeye atmaktır. Şirket çalışma saatlerinde veya şirketin tesislerinde, izin verilmeyen uyuşturucular ve alkol kullanılması, bulundurulması ve dağıtımı yasaktır. Özel durumlarda, alkol kullanımına yönetim tarafından istisnai olarak izin verilebilir. Çalışanların alkol ve madde bağımlılığı için tedavi görmeleri teşvik edilir.

Ücret

Ege Profil Tic.ve San. A.Ş. çalışanlarına yasal ya da sektördeki asgari ücretlerin altında bir ücret ödemez.

İnsan Hakları

Ege Profil Tic.ve San. A.Ş., tüm dünyada insan haklarını korumayı taahhüt eder. Şirketimiz,  bu amaçla aşağıdaki standartları desteklemektedir:

•   Tüm kademelerdeki çalışanlar için yaşı, ırkı, rengi, dini, cinsiyeti, fiziki engeli, uyruğu, cinsel eğilimi, gazilik veya hukuken korunmuş başka bir durumuna bakılmaksızın eşit olanaklar sunar.

•   İnsan sağlığı ve çevrenin korunduğu güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar.

•   Çalışanlara yasal yada sektördeki asgari ücretin altında ücret ödenmez. Becerilerini ve yeterliliklerini geliştirme olanakları yaratır.

•   Şirketimiz, çocukları çalıştırmaz ve çocukların çalıştırılmasını desteklemez. Çocuk işçiler, ilgili makamların koyduğu kanun uyarınca, izin verilen asgari yaşın altında olan kişiler olarak tanımlanır. Ege Profil A.Ş., 16 yaşından küçük kimseleri bilerek hiçbir şekilde çalıştırmaz.

•   Şirketimiz, çalışanlarıyla tamamen gönüllü bir temelde sözleşme yapar. Şirket, hiç kimseyi ne doğrudan ne de dolaylı olarak kendisi için çalışmaya zorlamaz ve zorunlu işgücünü desteklemez

Bilgi Teknolojisi Kaynakları

Ege Profil Tic.ve San. A.Ş. olarak bilgi teknolojisi kaynaklarını, bu kurallara uygun etik yollarla ve sorumlu bir şekilde kullanmalıyız. Etik olmayan bilgilere ulaşım (porno, şiddet yada ırkçı, vb. içeriğe sahip web siteleri üzerinden) yasaktır.

ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK

Çıkar Çatışmaları

Şirket adına alınan ticari kararlar ve bulunulan faaliyetler, asla kişisel görüşler yada ilişkilerden etkilenmemelidir. Şirket mallarını, bilgilerini ve konumumuzu, bireysel veya ailevi çıkarlar sağlamak amacıyla kullanmamalıyız. Aile bireylerimiz ya da yakın arkadaşlarımızla, şirket içinde yada dışında, iş ilişkilerine girdiğimizde veya kendimizin ya da ailemizden birinin söz konusu herhangi bir işle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı bir kişisel ya da mali çıkarı olduğunda, çıkar çatışması doğabilir. Harici çıkarların işimizi şirketin istediği şekilde yapma kapasitemizi etkilemesi halinde de bu durum yaşanabilir. Şirketle rekabete girebilecek bir işe dahil olmaya yada şirketin makul olarak çıkar sağlaması beklenebilecek bir mülkü ya da benzeri varlıkları, öncelikle şirkete söz konusu fırsatı sunmadan önce, ele geçirmeye asla teşebbüs etmemeliyiz.

KAMUOYUNA KARŞI SORUMLULUK

Çevre

Çevrenin korunması doğru tercihtir ve kurumsal stratejimizin bir parçasıdır. Bizler birbirimize, şirkete ve çevreye özen gösterme taahhüdünde bulunuruz. Bütün faaliyetlerimizde atıkları, emisyonları ve çevreye bırakılan maddeleri azaltmaya çalışırız. Bütün hammaddeleri, ürünleri ve atıkları güvenli bir şekilde kullanır, işler, nakleder ve tasfiye ederiz. Ayrıca, başkalarının ürünlerimizi kullanırken taşıdıkları çevresel sorumluluğu anlamalarına yardımcı oluruz. Çevresel uygulamalarımızı devlet kurumlarıyla, yüklenicilerle ve topluluklarla birlikte kalıcı olarak ileriye götürmek için uğraş veririz. Çevre için verdiğimiz taahhüt, herkesçe paylaşılan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun başkasının işi olduğunu iddia edemez.

İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUK

Harici Ticari Faaliyetler

Tedarikçilerimize ve yüklenicilerimize karşı dürüst olmalıyız. Ticari faaliyetlerinde yüksek standartları benimseyen ve sergileyen insanlarla iş yapmaya inanıyoruz. Çevre, iş ve güvenlik kanunları dahil olmak üzere geçmişte kanunları ihlal eden tedarikçilere sıcak bakmayız.

KANUNA KARŞI SORUMLULUK

Kanuni davranış standartları, bizim için kabul edilebilir asgari davranış düzeyidir. Açıkça, kanuna uymalıyız; ancak, daha yüksek bir standardı hedefleriz. Kurumsal davranış kurallarımızın ruhu, özel durumlar karşısında hepimize yardım eder.               

Dolayısıyla, kurumsal davranış kurallarımızın amacını ve ruhunu kavramalı ve eylemimizle ilgili tercihlerimiz konusunda kararsız kaldığımızda ilgililere danışmalıyız.

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mah/ 5. Cad. No:4 Menemen-İZMİR
T: 0232 398 98 98 | F: 0232 376 71 63
info@egeprofil.com.tr